ngan hang vay tieu dung ca nhan

Vietcombank cho vay Ưu đãi lãi suất 9,2%/năm cố định trong 24. Hạn mức vay cao đến 12 lần mức lương: 200 triệu đồng cho nhân viên, 300.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày