cố chấp sủng ái

khi được nghe danh hiệu của Phật A Di Đà và Tây Phương Cực Lạc. Vậy con xin đảnh lễ đức Phật A Di Đà bằng trọn lòng thành kính. Ai người.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày