tin tức gì

Bạn không biết nên vay ở đâu và không có thời gian để chờ đợi?. Với hình thức vay tiền này, bạn không cần phải thế chấp tài sản mà chỉ cần có chứng minh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày