bán nhà nguyễn thị định quy nhơn

Có rất nhiều cách để phân loại lãi suất tín dụng. Nếu căn cứ theo nghiệp vụ tín dụng lãi suất của ngân hàng thì lãi suất tín dụng được chi thành: Lãi suất huy.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày