hình ảnh tiền 500k

[LIVESTREAM] ĐỘC QUYỀN TRỰC TIẾP THẢM ĐỎ LỄ TRAO GIẢI AAA 2019 Truyền hình FPT xin trân trọng gửi đến Quý khách.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày