mượn tiền qua app

Người nước ngoài học tiếng Việt là những cá nhân cụ thể chứ không phải con người nói chung. Các phương pháp dạy học mới điều nhấn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày