ocbbank - ocbbank:

International Credit Mutuel Life Côte d'Eich Luxembourg - ATM/Ngân hàng/Đổi tiền. Chỉ đường lái xe, đi xe đạp, đi bộ, sử dụng phương tiện công cộng trên bản.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày