vay ngân hàng qua sim

Hãy gia nhập cùng FE CREDIT để cùng chia sẻ sứ mệnh chung – giúp người. Hiểu và tin tưởng lẫn nhau với nhau với thái độ tích cực.. Ngoài bảo hiểm y tế, nhân viên FE CREDIT còn được tham gia bảo hiểm Aon Care và. Cơ hội chia sẻ những ý tưởng, sáng kiến, nghiên cứu thông qua chương trình. Tải ứng dụng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày