cân tiểu ly trên điện thoại

Phương pháp bảo toàn số mol pi Phương pháp bảo toàn số mol pi được áp dụng trong các bài tập về phản ứng cộng vào hidrocacbon không no, đây là.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày