fpt tuyển dụng fresher tin chuyển nhượng

Chợ vải Soái Kình Lâm, Chợ vải Lê Minh Xuân, Vải Thái Tuấn, shop vải. Địa chỉ: Đường Lê Minh Xuân, quận Tân Bình, TP. HCM. Chợ vải Lê.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày