nha tra gop vinh loc - nha tra gop vinh loc: ben tre tuyen dung ke toan

Dịch vụ cầm cavet xe ngày tết. Ngày tết chúng ta thường bận bịu với công việc mua sắm sửa sang nhà cửa, đôi lúc dẫn đến thiếu hụt về tài chính. Công ty cam.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày