giay minh thu go vap

Sản phẩm & Dịch vụKhách hàng cá nhân. Tôi muốn · Tiền gửi · Tiền. VAY MUA BẤT ĐỘNG SẢN. NGÂN HÀNG SỐ OCB OMNI. BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày