nhanh.nhanh

Kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2017 chứng minh nhân dân đã chính thức bãi. đăng ký cấp mới thẻ căn cước công dân thay cho chứng minh thư của mình.. thời gian và địa điểm làm CCCD để người dân tiện theo dõi và tiến hành.. Khi muốn làm căn cước công dân, người dân tại Đà Nẵng cũng có thể tới.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày