xe 2018

Chia sẽ những địa điểm cho thuê xe máy ở TPHCM - Sài gòn uy tín giá. Quận 5. Quang Lập, 0906 351 677. Quận 6. Chị My, 351 An Dương.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày