ngân hàng nào cho vay tín chấp thấp nhất

Chức năng đăng ký nhận thông tin tiền điện qua SMS. Mã khách hàng *. Xem mã khách hàng trên hóa đơn tiền điện hoặc tra cứu ** ID trên hóa đơn tiền điện.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày