thủ tục vay thế chấp ngân hàng đông á

Thưa luật sư, Em là người ở tỉnh ra Hà Nội làm việc từ tháng 6 năm 2018, do vấn đề công việc em muốn nhập hộ khẩu vào gia đình em họ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày