thanh toan tra gop fe credit

... là cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng tại VPBank sẽ được hưởng mức lãi suất ưu. Chương trình áp dụng cho Khách hàng hiện hữu của VPBank hoặc Khách.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày