tuyển dụng ngân hàng 2018 tại bình dương

Thế nên, việc xin visa du lịch Mỹ không phải là một điều dễ dàng.. Sau khi hoàn tất thủ tục, bạn sẽ có tờ giấy biên nhận do bưu điện cung cấp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày