bưu điện tỉnh bắc giang

Cầu Vồng Tìm Đâu - Yunbin | Bài hát: Cầu Vồng Tìm Đâu - Yunbin Anh ngày mai em nói chia xa Liệu rằng anh có níu tay em Và ôm em hôn. Là Như Vậy Đó.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày