đăng ký gói v90 viettel

Bắt 4 đối tượng làm giả giấy khám sức khỏe của các bệnh viện. giả tài liệu các cơ quan tổ chức như: Giấy khám sức khỏe, bệnh án của các bệnh viện.. Để thực hiện hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu, con dấu của cơ quan,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày