thông tin sim v90 viettel

Bạn có thể sử dụng Excel để tính toán tỷ lệ phần trăm tăng.. Trong ô B24, nhập công thức này để tính tổng số ít hơn 8%: = B17 * (100% - B22).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày