dk viettel gogo 4g

(Bằng chữ.. Hình thức giải ngân: Tiền mặt. Giấy đề nghị giải ngân này là phụ lục không tách rời của Hợp đồng tín dụng số..............................… ngày…....../…

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày