gọi tổng đài mobifone số mấy

Bác Sĩ Dũng giữ chức vụ Chủ Tịch Hiệp Hội Ngươì Việt San Diego (The. của người Việt hải ngọai, họat động để giúp đỡ đồng bào vượt biên,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày