quy định lãi suất cho vay cá nhân

Số điện thoại đặt vé xe Thái Phong giường nằm 40 chỗ trên 5 tuyến: Biên Hòa - An Phú, An Phú - Biên Hòa, Vĩnh Thuận - Biên Hòa, Biên Hòa - Cà Mau, Cà.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày