the gioi di dong oppo a3s

Tiền Thuế GTGT của hóa đơn trên 20 triệu không chuyển khoản có được khấu. ty thang máy có xuất hóa đơn cho mình... nhưng em đang băn khoan ở chổ...

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày