tra cứu gửi thư viettel

Vay vốn kinh doanh nhỏ lẻ thế chấp tài sản hoặc người bảo lãnh khi có nhu cầu vay tiền lớn và thời gian vay dài. Lãi suất của hình thức vay thế chấp thường.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày