vietncombank - vietncombank:

Top 10 Mắt Kính Thời Trang/Cận Sài Gòn Rayban, Gucci, Shady, Dior Cho Nam Nữ. MẮT KÍNH GỌNG DẺO HÀN QUỐC TR90 21361 SIÊU XỊN THỜI TRANG.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày