vay tien tra gop tai hcm

Thông thường để phân biệt đầu số CMND các tỉnh ta chỉ cần biết 2 số đầu,. Hà Tây (cũ) có mã 11. Sau đây là các đầu số: Hà Nội 01. TP.Hồ Chí Minh 02

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày