khuong ngoc van trang

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Giải vở bài tập Địa Lý 8 bài 23: Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam để tham khảo chuẩn bị cho bài.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày