ngan hang vietcombank - ngan hang vietcombank:

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT​ tại đây​ Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp. Thủ tục đổi GPLX. Lưu ý khi nhập và tra cứu Trang thông tin Quản lý vi phạm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày