xem số sim điện thoại

Tài khoản Fastpay: Một thuê bao trả sau có thể có được 01 tài khoản. Thẻ nạp tiền sử dụng để thanh toán cước cho thuê bao trả sau: Bao gồm thẻ giấy và. toán (đối với các thuê bao trả sau không có tài khoán Fastpay) hoặc nạp tiền vào.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày