cho thuê nhà ở đà nẵng

Mẫu số S11- DNN : SỔ THEO DÕI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI NƠI SỬ DỤNG. Mẫu số S19-DNN : THẺ TÍNH GIÁ THÀNH PHẨM, DỊCH VỤ. Xem Thêm Mẫu Sổ Sách Kế Toán Theo Quyết Định 15/2006/QĐ-BTC.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày