đăng ký gói 3g của viettel

Thay vì phải tốn nhiều khoản tiền để sử dụng nhiều dịch vụ khác nhau thì giờ. Ngoài các gói cước 4G ưu đãi combo data + thoại ở trên, MobiFone còn triển.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày