vay tien cmnd online

Việc đăng ký xe phải được thực hiện tại nơi bạn có hộ khẩu thường trú, địa chỉ ghi trong CMND, trường hợp bạn là sinh viên hay chiến sĩ công.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày