những người vay mượn tí hon bilutv

Chuyển khoản. - Hạn mức chuyển khoản tối đa từ 50 - 100 triệu đồng/ngày. - Nhận được tiền ngay khi kết thúc giao dịch. Rút tiền. - Hạn mức rút tiền tối đa từ 30.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày