cách tính hệ số lương

Đây là 4 nhóm máu cơ bản và quan trọng để xác định nhóm máu cho người bệnh có thể tiếp nhận an toàn khi truyền máu hay không.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày