bảo hành điện máy xanh thái bình

Trường hợp vay tiền có thế chấp thì sẽ làm giấy vay tiền có thể chấp và. Giấy vay tiền dù có hay không có tính lãi suất cũng phải ghi rõ vào.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày