bít tết lục nguyên - bít tết lục nguyên: công thức may váy chữ a

Cách thức nhận tiền (Trường hợp chuyển tiền vào tài khoản đối với Trung Quốc ・ Philippines) ấn vào đây. Về nguyên tắc, tiền được gửi thông qua dịch vụ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày