các gói dịch vụ data của viettel

Xin hỏi : Cháu muốn nhập hộ khẩu vào nhà ông bà nội được không (ông bà đồng ý bảo lãnh).. Thứ nhất, nếu cháu bạn đang cư trú ở đơn vị hành chính là tỉnh:. hợp của bạn thì chỉ cần ông bà nội của cháu có văn bản đồng ý thì có thể làm thủ tục cho cháu được nhập hộ khẩu về với ở với ông bà.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày