vcb cafef

Bảng bổ trợ Nautilus; Cách tăng kỹ năng Nautilus; Cách lên đồ Nautilus; Phép bổ... Lee Sin giống như Nidalee, độ cơ động, sát thương, dọn rừng và khả năng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày