đề kiểm tra toán 5 cuối năm

An ninh 24h | Tin tức Việt Nam 24h hôm nay | Tin nóng an ninh mới nhất ngày 01/09/2019 | ANTV. ANTV.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày