nha nh

Có mặt trên thị trường đã hơn 15 năm qua, bánh bao Thọ Phát được. (ai có nhu cầu lấy tủ hấp free để bán thì liên hệ để đc bảng giá bán sỉ ).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày