tiền 200 nghìn ra đời năm nào

Thời điểm này có tiền mặt nhàn rỗi gửi tiết kiệm hưởng lãi là sướng nhất.. Lãi suất tăng hướng tới 10%, ôm tiền tỷ chọn ngân hàng ăn lãi.. Từ 28/10-1/11, Ngân hàng Nhà nước đã phải bơm ròng 19.999 tỷ đồng qua thị.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày