thủ tục rút tiền mặt tại ngân hàng sacombank

Trường hợp tôi chưa trả hết nợ của công ty mà phải đi nước ngoài thì tôi có thể làm thủ tục ủy quyền cho người thân ở nhà trả được không? Nếu được thì thủ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày