thoi bao ngan hang hom nay

CMND còn hạn, có thể đổi sang thẻ căn cước ở nơi tạm trú không?. Vậy tôi muốn đổi sang Thẻ căn cước công dân tại Bình Dương hoặc TPHCM được không?. quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương;. thì khi làm thẻ căn cước công dân, bạn vẫn cần xuất trình sổ hộ khẩu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày