tiênphongbank

Truyện Phật dạy về duyên nợ trong tình yêu, những câu chuyện có thật về nghiệp báo nhân quả ba đời và nhân quả báo ứng chuyển kiếp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày