xem phim 24 giờ chống khủng bố phần 5

Chuyển đến Câu hỏi thường gặp khi vay mua xe ôtô trả góp tại BIDV - Có được chọn kỳ hạn vay mua xe ô tô trả góp? Được. Nhưng ngân hàng sẽ có quy.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày