bán nhà 125 hoàng ngân

Giọng trầm ấm, rõ ràng Cô, Thầy kể chuyện NHÂN QUẢ BÁO ỨNG HOÀN TOÀN CÓ THẬT lắng nghe thật hấp dẫn, thu hút, rất hay.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày