hoat hinh biz

Nhìn chung, mô hình kinh doanh nhỏ lẻ đang là xu hướng trong nền. Nếu có giấy phép kinh doanh thì đương nhiên số tiền bạn được vay sẽ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày