trieu tien duyet binh

Vay tín dụng ngân hàng là gì, các hình thức vay vốn tín dụng phổ biến hiện nay. Nếu bạn muốn tìm. Vay tín dụng đáp ứng nhu cầu tiện bạc cho mọi người. Hồ sơ vay tín dụng có thế chấp phức tạp hơn nhiều so với vay không thế chấp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày